Spracovanie miezd

Naša spoločnosť Vám v oblasti miezd zabezbečí: mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov získaných od klienta), vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu, príprava štvrťročných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vypracovania pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práce, prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, komplexné poradenstvo v pracovno-právnej oblasti, zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne, vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Hlboké

Zaujímavé produkty iných firiem

Autobusová doprava - Iveco Evadys

Autobusová doprava - Iveco Evadys

49 + 2 miesta na sedenie, klimatizácia, kávovar, chladnička, TV, DVD

Mikrobusová doprava Ivan Šimo

 • Lokalita : Bratislava

Likvidácia nábytku

 • Lokalita : Bratislava

Dopravné služby SKS

 • Lokalita : Bratislava

Autobusová doprava

 • Lokalita : Lendak

Autobusová doprava

 • Lokalita : Lendak

Preprava osôb

 • Lokalita : Tomášov

Letiskové transfery Ivan Šimo

 • Lokalita : Bratislava

Autobusová doprava Ivan Šimo

 • Lokalita : Bratislava

Sťahovacie služby SKS

 • Lokalita : Bratislava

Autobusová doprava

 • Lokalita : Lendak

Autobusová doprava

 • Lokalita : Lendak

Autobusová doprava

 • Lokalita : Radava

Kontakt

RNDr. Pavol Jediný - Parsek

Adresa
Hlboké 211, 906 31 Hlboké
Web
www.parsek.sk