AutoContact.sk
| katalóg dopravných a automobilových firiem

Závitovky

KONTUR spol. s r.o., Pekárska 11 , Trnava

Závitovky sú základným prvkom závitovkových dopravníkov. Nakoľko sú v priamom styku s dopravovaným médiom, nastáva abráziou opotrebenie závitovky a tým skráteniu životnosti dopravníka ako celku. Životnosť dopravníka je možné predĺžiť výmenou závitovky.

Firma KONTUR spol. s r.o.
Adresa Pekárska 11, Trnava
Telefónne číslo +421 903 404 100
E-mailová adresa kontur@kontur.sk

Kontaktný formulár